محصولات

کارتریج های پرینتر سامسونگ

کارتریج آفشید 203

کارتریج آفشید 203

قیمت: 2.200.000 ریال
کارتریج آفشید 560R

کارتریج آفشید 560R

قیمت: 1.000.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 101

کارتریج آفشید مدل 101

قیمت: 1.000.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 103

کارتریج آفشید مدل 103

قیمت: 1.000.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 104

کارتریج آفشید مدل 104

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 1043

کارتریج آفشید مدل 1043

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 105

کارتریج آفشید مدل 105

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 108

کارتریج آفشید مدل 108

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 109

کارتریج آفشید مدل 109

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 111

کارتریج آفشید مدل 111

قیمت: 1.100.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 116

کارتریج آفشید مدل 116

قیمت: 1.100.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 117

کارتریج آفشید مدل 117

قیمت: 1.100.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 1210

کارتریج آفشید مدل 1210

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 1610

کارتریج آفشید مدل 1610

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 2010

کارتریج آفشید مدل 2010

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 205

کارتریج آفشید مدل 205

قیمت: 1.450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 209

کارتریج آفشید مدل 209

قیمت: 1.100.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 2250

کارتریج آفشید مدل 2250

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 2850

کارتریج آفشید مدل 2850

قیمت: 1.100.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 3050

کارتریج آفشید مدل 3050

قیمت: 2.100.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 4100

کارتریج آفشید مدل 4100

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 4200

کارتریج آفشید مدل 4200

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 4216

کارتریج آفشید مدل 4216

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 4521

کارتریج آفشید مدل 4521

قیمت: 850.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 4550

کارتریج آفشید مدل 4550

قیمت: 2.100.000 ریال

درباره ما

گروه آفشید با دارا بودن پروانه بهره برداری (127/24477) و سابقه بیش از20 سال در زمینه ماشین های اداری (تامین مواد مصرفی، فروش ، سرویس و نگه داری انواع پرینتر ، دستگاه های کپی و فکس) فعالیت می نماید. در سالیان گذشته فروش کارتریج های چینی در جهان و ایران اسلامی به دلیل قیمت مناسب با استقبال روز افزون خریداران مواجه بوده، لیکن بی ثباتی کیفیت محصولات چینی ...

ارتباط با ما