محصولات

کارتریج های پرینتر اچ پی

210,1,2,3 C/B(KIT)

210,1,2,3 C/B(KIT)

قیمت: 3.200.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 05A

کارتریج آفشید مدل 05A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 10A

کارتریج آفشید مدل 10A

قیمت: 960.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 11A

کارتریج آفشید مدل 11A

قیمت: 920.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 12A

کارتریج آفشید مدل 12A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 13A

کارتریج آفشید مدل 13A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 27A

کارتریج آفشید مدل 27A

قیمت: 900.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 29X

کارتریج آفشید مدل 29X

قیمت: 1.200.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 35A

کارتریج آفشید مدل 35A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 36A

کارتریج آفشید مدل 36A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 38A

کارتریج آفشید مدل 38A

قیمت: 1.150.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 42A

کارتریج آفشید مدل 42A

قیمت: 1.150.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 49A

کارتریج آفشید مدل 49A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 51A

کارتریج آفشید مدل 51A

قیمت: 920.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 53A

کارتریج آفشید مدل 53A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 61A

کارتریج آفشید مدل 61A

قیمت: 900.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 64A

کارتریج آفشید مدل 64A

قیمت: 1.150.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 78A

کارتریج آفشید مدل 78A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 85A

کارتریج آفشید مدل 85A

قیمت: 450.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 90A

کارتریج آفشید مدل 90A

قیمت: 1.180.000 ریال
کارتریج آفشید مدل 92A

کارتریج آفشید مدل 92A

قیمت: 450.000 ریال

درباره ما

گروه آفشید با دارا بودن پروانه بهره برداری (127/24477) و سابقه بیش از20 سال در زمینه ماشین های اداری (تامین مواد مصرفی، فروش ، سرویس و نگه داری انواع پرینتر ، دستگاه های کپی و فکس) فعالیت می نماید. در سالیان گذشته فروش کارتریج های چینی در جهان و ایران اسلامی به دلیل قیمت مناسب با استقبال روز افزون خریداران مواجه بوده، لیکن بی ثباتی کیفیت محصولات چینی ...

ارتباط با ما